Doelstelling

Jaarlijks worden in Nederland vele asielverzoeken afgewezen. In 2015 werden er 4015 negatieve beslissingen genomen over eerste asielaanvragen.* Deze groep mensen is niet langer welkom in Nederland en moet van de overheid het land binnen 28 dagen verlaten. De plicht om te vertrekken, blijkt in praktijk vaak niet haalbaar. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat het land van herkomst niet de juiste reisdocumenten wil afgeven of dat er in een land niet de nodige medische zorg voor handen is.  Als een persoon niet binnen de gestelde termijn is vertrokken, verblijft hij vanaf dat moment onrechtmatig in Nederland en belandt in de illegaliteit. Dit is een kwetsbaar bestaan, waarbij de toekomst onzeker is en uitbuiting op de loer ligt.  In totaal leven er in Nederland naar schatting vele duizenden mensen in de illegaliteit. De grote groep mensen die op straat belandt, is volgens de SNDVU illustrerend voor een het falende asielbeleid van de Nederlandse overheid.

*Bron: Eurostat

 

Vier B’s

Wij streven naar een duurzame oplossing voor deze complexe problematiek. Dit doen wij door afgewezen asielzoekers te geven waar ieder mens recht op heeft: de basale voorzieningen bed, bad, brood. We bieden deze groep onderdak en leefgeld om in deze basisbehoeften te kunnen voorzien. Daarbij biedt de SNDVU ook sociale en juridische begeleiding. Deze vierde B is volgens ons essentieel om te kunnen werken aan een perspectiefvolle toekomst. Door op dergelijke wijze hulp te bieden, wordt eveneens voorkomen dat deze kwetsbare groep mensen onder barre omstandigheden op straat rondzwerft en uit beeld verdwijnt.

 

Perspectief

Perspectief is altijd het uitgangspunt van ons begeleidingstraject. Dit houdt in dat wanneer iemand bij ons wordt aangemeld, we kijken of degene alsnog kans maakt op rechtmatig verblijf in Nederland of dat we iemand kunnen ondersteunen bij terugkeer naar het land van herkomst.

 

Jaarlijks stroomt zo’n 50 procent van de volwassen cliënten weer uit onze opvang. De redenen hiervoor zijn verschillend. Zo heeft in 2015 30 procent van de uitgestroomde volwassenen een verblijfsvergunning gekregen. Een andere reden voor uitstroom is dat een groot deel van onze cliënten alsnog recht op rijksopvang krijgt en wordt opgevangen in een AZC. In 2015 was dit bij 43 procent van onze uitgestroomde volwassen cliënten het geval. Daarnaast hebben we afgelopen jaren diverse cliënten begeleid bij succesvolle terugkeer.