stagiaire-gezochtStage

Meld je nu aan voor het stagejaar 2019-20! We hebben plek voor twee stagiaires Social Work. Sollicitaties van gemotiveerde studenten zijn welkom!


Jaarlijks hebben we twee stageplaatsen beschikbaar. Bij een stageverzoek zoeken we naar een goede match tussen opleidingseisen, interesses van de stagiaires en de behoefte aan ondersteuning voor onze cliënten. Op deze manier hebben zowel SNDVU als de stagiaires het meeste aan elkaar! Het is belangrijk dat degene die stage wil lopen bij de SNDVU affiniteit heeft met vluchtelingen en/of interesse heeft om zich in deze doelgroep te verdiepen.

Bekijk hier het overzicht van de werkzaamheden als stagiair(e) in pdf

 

Wil je onderzoek doen voor je scriptie? Zie ook de pagina onderzoeken.