stagiaire-gezochtStage

Voor het stagejaar 2017-18 hebben we nog 1 plek voor een stagiaire MWD/SPH. Sollicitaties van gemotiveerde kandidaten zijn welkom!


Jaarlijks is er een stageplaats beschikbaar. Bij een stageverzoek zoeken we een match tussen de opleidingseisen, belangstelling en leerdoelstellingen van een stagiair(e) enerzijds en de behoefte aan ondersteuning voor onze cliënten anderzijds. Op deze manier profiteren zowel SNDVU als de stagiaires van elkaar. Het is belangrijk dat degene die stage wil lopen bij de SNDVU affiniteit heeft met de doelgroep en interesse heeft in de daaraan gerelateerde problematiek. In alle gevallen worden de stagiaires intern begeleid.

 

Bekijk hier het overzicht van de werkzaamheden als stagiair(e) in pdf

 

Wil je onderzoek doen voor je scriptie? Zie ook de pagina onderzoeken.