Aanmelden voor noodopvang

 

Wilt u iemand aanmelden voor onze noodopvang? Aanmelding loopt altijd via de volgende externe organisaties:

 

 

Deze organisaties kunnen een persoon die mogelijk in aanmerking komt voor een opvangplek van de SNDVU, bij ons aanmelden.

 

Criteria

Na aanmelding wordt gekeken of een persoon voldoet aan de door INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) opgestelde criteria, te weten:

 

Regiobinding – het is van belang dat er binding is met de regio Utrecht. Dit houdt in dat een persoon hier op het moment van aanmelding (al enige tijd) verblijft. Wanneer er geen sprake van binding met de regio Utrecht is, wordt er altijd gekeken of er opvang in een andere regio mogelijk is.

Perspectief – bij aanmelding wordt er gekeken of het zinvol is te werken aan een (nieuwe) procedure of dat terugkeer naar het land van herkomst tot de mogelijkheden behoort. De SNDVU probeert altijd te werken aan een duurzame oplossing, onder andere omdat op deze manier cliënten ook weer kunnen uitstromen en wij zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.

Schrijnende situatie – in enkele gevallen besluiten wij op grond van humanitaire redenen om een persoon op te vangen, ondanks het ontbreken van een direct perspectief. Bijvoorbeeld wanneer iemand er medisch zeer slecht aan toe is.

 

Bij vragen of wanneer u twijfelt of iemand in aanmerking komt voor onze hulp, kunt u altijd contact opnemen met ons of met een van bovenstaande hulporganisaties.