Petities

Regelmatig zien wij petities voorbijkomen waarin aandacht wordt gevraagd voor het (falende) asielbeleid en wordt opgeroepen om over te gaan tot actie. Graag wijzen wij op deze initiatieven waarmee geprobeerd wordt de situatie waarin (afgewezen) vluchtelingen zich bevinden te verbeteren.

 

Aan de Slag – Kansen voor mensen zonder status
Verruim de mogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten om zich te ontwikkelen en te participeren in de samenleving. U kunt hier het manifest lezen en ondertekenen

Generaal Pardon 2017/18
Er zijn nog steeds veel mensen die lang in Nederland wonen zonder een verblijfsvergunning waarmee zij iets van het leven kunnen maken. Met dit initiatief hopen wij van de Tweede Kamer steun te krijgen voor een nieuw Generaal Pardon. Wij hebben 40.000 handtekeningen nodig. Help mee en teken! U kunt hier de petitie ondertekenen.