Ons team

De SNDVU bestaat uit een enthousiast team van 7 betaalde (parttime) medewerkers en ongeveer 10 vrijwilligers.

 

Algemeen coördinator (waarnemend): Rana

Sociaal-juridische medewerkers: Dominique, Marion en Jelle

Coördinatie woonbegeleiding, Communicatie: Astrid

Administrateur: Miep

Woonbegeleiding & activering, Huismeester: Frank

 

DominiqueMarion en Jelle zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de juridische dossiers. Zij ondersteunen de cliënten in het sociaal-juridisch traject, waarbij zij kijken naar de procedurele mogelijkheden om alsnog een verblijfsvergunning te krijgen; als dit niet mogelijk is, maken zij terugkeer bespreekbaar. Daarnaast leggen en onderhouden zij bijvoorbeeld het contact met de advocaat van een cliënt.

 

Astrid  houdt als coördinator woonbegeleiding het overzicht van wat er speelt in de huizen. Zij springt in en bemiddelt bij problemen en is verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van vrijwilligers en stagiaires.  Samen met Frank zet zij zich in om de empowerment van onze bewoners te versterken. Verder begeleidt ze cliënten bij hun deelname aan interviews en andere media gerelateerde items. Tot slot is zij verantwoordelijk voor de website.

 

Miep houdt zich bezig met de financiën van de organisatie. Het is haar taak om ervoor te zorgen dat iedereen wekelijks zijn leefgeld krijgt en dat alle kosten rondom de organisatie worden betaald.

 

Frank heeft een divers takenpakket. Als woonbegeleider zorgt hij voor de plaatsingen, opleveringen en een goede sfeer in huis. Als huismeester is hij onze ”handyman,” hij klust en  controleert de staat van de huizen (elektra, brandveiligheid).  Ook leert hij de bewoners om te gaan met elektrische apparatuur, verwarming en andere zaken. Tot slot is hij verantwoordelijk voor activiteiten die de sociale activering van de bewoners stimuleren, zoals het moestuin project.

 

Het team wordt aangestuurd door Rana. Zij is verantwoordelijk voor een goede algemene gang van zaken, legt verslag af bij bestuur en gemeente en onderhoudt overige externe contacten. Daarbij begeleidt zij nog een aantal ‘moeilijke’ cliënten of springt in bij (dreigende) calamiteiten.