Onze werkwijze

 

Perspectief

De basis van ons werk is vertrouwen, het uitgangspunt perspectief. Wanneer een persoon via een externe organisatie bij ons is aangemeld, volgt een intakegesprek en kijken we samen met de cliënt welke stappen er gezet moeten worden om uit de situatie te komen. Zo onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor een (nieuwe) procedure en kijken of we iemand kunnen helpen met terugkeer naar het land van herkomst.

 

Opvang

Omdat er een wachtlijst is, kan het soms even duren voordat een nieuwe cliënt geplaatst wordt. De SDNVU heeft verspreid over Utrecht 21 woningen waar we uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen, dit zijn aparte mannen- en vrouwenhuizen. De bewoners zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer in huis en dragen zorg voor het schoonhouden van de woning. Als er onderling problemen zijn, kunnen zij terecht bij een van de woonbegeleiders. Samen met de bewoners zal worden gezocht naar een oplossing. Daarbij gaan de medewerkers woonbegeleiding, onze vrijwilligers en stagiaires regelmatig op huisbezoek om te kijken hoe het samenleven in de huizen verloopt. Als er iets kapot is in huis, komt de huismeester langs om dit te verhelpen.

 

Sociaal-juridische begeleiding

Als een persoon bij ons is aangemeld, zal gelijk worden aangevangen met het sociaal-juridische begeleidingstraject. Iedere nieuwe cliënt wordt gekoppeld aan een van onze sociaal-juridische medewerkers, die vanaf dat moment zijn contactpersoon is. Samen wordt er gekeken wat er procedureel gezien nog voor mogelijkheden zijn. Er wordt een goede advocaat gezocht en een plan van aanpak opgesteld. Als alle juridische mogelijkheden voor een verblijfsvergunning zijn uitgeput, zal er worden gesproken over terugkeer. Wij brengen de cliënt in contact met organisaties die hem hierbij kunnen begeleiden. Ook wij ondersteunen de cliënt waar mogelijk in dit traject.

 

Spreekuur

Wekelijks is er een vast moment dat onze cliënten langskomen op kantoor om leefgeld op te halen. Met dit geld kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien en bijvoorbeeld boodschappen doen. Ook kan men hier terecht als er vragen of problemen zijn. De spreekuren worden gedraaid door een vast team vrijwilligers en medewerkers.

 

Sociale activering

Gezien de onzekere situatie waarin onze bewoners zich bevinden, is het belangrijk om te voorkomen dat zij inactief worden en in een sociaal isolement raken. Wij proberen ervoor te zorgen dat zij actief blijven en bijvoorbeeld gaan sporten, Nederlandse les volgen of aan de slag gaan als vrijwilliger. Hoewel structurele dagbesteding erg belangrijk is, zijn de mogelijkheden beperkt. Zo mogen onze cliënten bijvoorbeeld wettelijk gezien geen werk (betaald en onbetaald) verrichten, omdat zij ongedocumenteerd zijn en geen geldig legitimatiedocument hebben. Onze medewerkers proberen hierin te bemiddelen of organiseren zelf, met behulp van vrijwilligers, activiteiten. Ook verwijzen we onze bewoners naar Villa Vrede in Utrecht waar dagactiviteiten voor mensen zonder verblijfsvergunning worden georganiseerd.