Onze cliënten

 

De SNDVU begeleidt een breed scala aan vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen en nu onrechtmatig in Nederland verblijven. Hun achtergronden zijn divers. Zo ondersteunen we onder andere slachtoffers van mensenhandel, personen die ernstig ziek zijn of zich in een extreem schrijnende situatie bevinden. Zij hebben geen recht op overheidsvoorzieningen, mogen niet werken en zouden zonder de hulp van de SNDVU op straat moeten leven.

 

De situaties waarin onze cliënten zich bevinden, lijken soms uitzichtloos. Vaak zijn zij al jaren in Nederland en hebben lang op straat gezworven. De vaak langdurige onzekerheid, is deprimerend (een voorbeeld van een cliënte die al jaren in onzekerheid verblijft is Leyla, lees hier haar verhaal).

 

Het is belangrijk te beseffen dat de term ‘uitgeprocedeerd asielzoeker’ misleidend kan zijn. Uitgeprocedeerd betekent namelijk niet automatisch dat alle juridische mogelijkheden uitgeput zijn. Zo heeft iedereen het recht om tegen een afgewezen asielverzoek in beroep te gaan of een nieuwe procedure te starten. Echter, dit geeft niet altijd recht op overheidsopvang. In praktijk belandt men vaak op straat, niet wetende wat te moeten doen. Onze sociaal-juridische medewerkers kijken of het lukt om iemand alsnog in aanmerking te laten komen voor een verblijfsvergunning. Als dit niet mogelijk is, maken we terugkeer naar het land van herkomst bespreekbaar.

 

Voorbeelden van cliënten die wij begeleiden zijn:

 

Cliënten van wie tijdens de asielaanvraag niet het volledige vluchtverhaal is gehoord/meegewogen

Veel van onze cliënten hebben te kampen met fysieke en psychische klachten die een direct gevolg zijn van heftige gebeurtenissen in hun land van herkomst (vaak oorlogsgebied) of tijdens hun vlucht naar Europa. Het kan voorkomen dat hier tijdens een asielprocedure onvoldoende rekening mee wordt gehouden.

Voorbeeld(en):

-Momo zijn lijf zit volledig onder de brandwonden: zijn buik, rug, armen en gezicht. Geen plek op zijn lichaam lijkt gespaard gebleven. Dit is het gevolg van hevige martelingen tijdens zijn gevangenschap in Ethiopië, waarbij bewakers hete plastic platen tegen zijn blote lijf hebben gedrukt. Vanwege deze traumatische gebeurtenissen, zit er een diepe angst in Momo geworteld. Hij durft daarom niet terug naar zijn land van herkomst. Toch is zijn asielaanvraag al drie keer afgewezen, omdat het verhaal van deze martelingen niet voldoende heeft meegewogen. De SNDVU heeft ervoor gezorgd dat dit alsnog is gebeurd, waardoor Momo nu wel een verblijfsvergunning heeft gekregen.

-Ook bij onze cliënte Flore is niet haar volledige verhaal gehoord tijdens haar asielaanvraag. Omdat haar zus politiek is, werd zij in haar land van herkomst gevangengenomen. Hier is zij gemarteld en verkracht. Gevlucht naar Nederland, vertelt Flore hoe ze hier terecht gekomen is. Ze verzwijgt wat er tijdens haar gevangenschap is gebeurd, omdat ze zich hier ontzettend voor schaamt. Haar asielaanvraag wordt afgewezen en Flore belandt op straat. Wij helpen haar met een herhaalde asielaanvraag waarbij wel haar volledige verhaal in kaart gebracht zal worden.

 

 

Life-in-the-shadow-199x300Afgewezen asielzoekers met ernstige medische problemen

Meerdere van onze cliënten hebben een posttraumatische stressstoornis, zijn depressief of hebben te kampen met andere ernstige aandoeningen. In het land van herkomst zijn niet altijd de nodige medische voorzieningen of deze zijn slecht toegankelijk. Als een persoon vervolgens toch wordt teruggestuurd, kan dit ernstige lichamelijke of geestelijke schade tot gevolg hebben zoals invaliditeit of in sommige gevallen zelfs overlijden.

Voorbeeld(en):

-Onze cliënt Abou uit Sierra Leone heeft een posttraumatische stressstoornis, is depressief en toont symptomen van schizofrenie. Hiervoor slikt hij medicatie en is onder behandeling van een psychiater. Het is voor hem erg belangrijk deze behandeling voor te zetten, omdat anders binnen drie maanden een medische noodsituatie zal ontstaan. Lees hier het volledige verhaal van Abou.

 

Personen die zich in een schrijnende situatie bevinden

In enkele gevallen besluiten wij op grond van humanitaire redenen om een persoon op te vangen, ondanks het ontbreken van een direct perspectief. Bijvoorbeeld wanneer iemand er medisch zeer slecht aan toe is.

Voorbeeld(en):

-Ismael heeft een chronische hoge bloeddruk en diabetes waarvoor hij insuline moet spuiten. Daarbij heeft hij een lymfoom, waarvoor hij op termijn chemotherapie nodig heeft. Hij moet terug naar zijn land van herkomst, Guinee, omdat de IND stelt dat hier de juiste medische zorg voorhanden is. Daarom zal er volgens de IND binnen drie maanden geen medische noodsituatie ontstaan. Hierbij is niet onderzocht of de medische zorg ook daadwerkelijk toegankelijk is voor Ismael en is er geen rekening gehouden dat hij in de toekomst chemotherapie nodig heeft. Wij bieden hem onderdak en kijken of er nog onbenutte juridische mogelijkheden zijn.

-De uit Liberia afkomstige John verblijft sinds 2003 in Nederland. Hij is al jaren geleden uitgeprocedeerd geraakt en heeft sindsdien wisselend bij vrienden geslapen. Toen hij in 2015 een hersenbloeding kreeg, hebben veel van zijn vrienden hem laten vallen. Hij kon nergens meer terecht en sliep bij de Nachtopvang. Op humanitaire gronden hebben wij hem opvang geboden, zodat hij kan aansterken. Ondertussen onderzoeken wij of het starten van een nieuwe procedure zinvol is of dat terugkeer voor John een optie zou zijn.

 

 

Afgewezen asielzoekers die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren

Het kan voorkomen dat iemand wel wil terugkeren naar zijn land van herkomst, maar dat het praktisch gezien gewoon niet lukt. Om terug te keren zijn reisdocumenten nodig, die niet altijd worden verstrekt door het land van herkomst. Deze groep mensen bevindt zich tussen wal en schip. Zij mogen hier niet blijven, maar kunnen ook niet terug naar hun land van herkomst.

Voorbeeld(en):

-Het is voor de Tibetaanse Ghan moeilijk aan te tonen waar hij vandaan komt. Hij vlucht jaren geleden zonder zijn vrouw en kinderen naar Nederland, omdat hij door de Chinese overheid wordt vervolgd. Ondanks dat hij vloeiend Tibetaans spreekt, is volgens de IND niet bewezen dat hij uit het Chinese gedeelte van Tibet afkomstig is en krijgt daarom geen verblijfsvergunning. Lees hier het volledige verhaal van Ghan.

 

Afgewezen asielzoekers die willen terugkeren naar hun land van herkomst

Een aantal van onze cliënten wil graag terug naar hun land van herkomst. Soms lukt dit niet binnen de gestelde termijn van 28 dagen, bijvoorbeeld omdat zij niet de benodigde reisdocumenten hebben. Wij begeleiden hen in het terugkeertraject en helpen hen om alsnog de juiste documenten te verkrijgen.

Voorbeeld(en):

-Nadat de asielaanvraag van Lukuman is afgewezen, zwerft hij jarenlang op straat. Als hij van zijn zus hoort dat het veilig is om terug te keren naar zijn herkomstland Benin, besluit hij om zich vrijwillig aan te melden voor het terugkeertraject van de DT&V. Hij is het leven in de illegaliteit zat en droomt ervan om weer iets op te kunnen bouwen. Het lukt Lukuman niet om de juiste papieren te regelen die nodig zijn om terug te keren. De SNDVU helpt hem hierbij. Lees hier het volledige verhaal van Lukuman.