DCU Maarten van Ooijeneze maand hebben verschillende leden van politieke partijen een bezoek gebracht aan de opvang. Het betreft hier o.a. Europarlementariër Kati Piri van de PvdA en Raadslid Maarten van Ooijen van de Christen Unie (zie foto) . Aanleiding van deze werkbezoeken is de discussie rondom de invulling van de Bed, bad Brood regeling zoals hierboven beschreven.

Andere onderwerpen die bij dit soort bezoeken aan de orde komen, zijn de doelstelling en werkwijze van de SNDVU, het rijksbeleid versus het gemeentebeleid en de gevolgen van de uitvoering van BBB zonder begeleiding. Ook konden aanwezigen kennis maken met een aantal bewoners en werden hun individuele casussen besproken. De werkbezoeken worden als zeer zinvol en indrukwekkend ervaren.