Onze stichting

Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) is een hulporganisatie die bed, bad, brood én sociaal-juridische begeleiding biedt aan afgewezen asielzoekers. Op deze wijze proberen we het gat op te vullen dat wordt geslagen door het falende asielbeleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid is gericht op terugkeer, maar strookt niet met de praktijk. Terugkeer naar het land van herkomst is om diverse redenen complex en niet altijd mogelijk, waardoor veel afgewezen asielzoekers op straat belanden. Zij staan letterlijk met lege handen en kunnen en mogen niets. Wij vinden het ontoelaatbaar om deze kwetsbare groep mensen op straat rond te laten zwerven.

Hoe doen wij dat

Verspreid over 21 huizen, vangen wij ongeveer honderd personen op die te horen hebben gekregen dat zij niet langer in Nederland mogen blijven, maar om uiteenlopende redenen niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Onder andere door hen sociaal-juridisch bij te staan, werken we samen met hen aan een toekomst die perspectief biedt.

plaatje_aanmelden_voor_noodopvang2 plaatje_actueel plaatje_acute_opvang_nodig